Wij zijn per 1 juli gesloten in het weekend. Voor spoedgevallen in het weekend kunt u contact opnemen met Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag op 070 - 206 09 00.

Anesthesie voor huisdieren

Vele factoren hebben invloed op de veiligheid van uw huisdier wanneer deze onder narcose is. Als uw dier anesthesie nodig heeft, wordt er allereerst een complete lichamelijke controle uitgevoerd door de dierenarts. Als er lange tijd geen bloedtest is gedaan bij uw huisdier, is een pre-anesthetisch bloedonderzoek sterk aan te raden (maar niet verplicht). De uitslag van de bloedtest kan de dierenarts meer vertellen over de conditie van uw huisdier voordat hij/zij onder narcose gaat. Eventueel kan de dierenarts kiezen voor een ander anesthesie middel wanneer uit de bloedtest blijkt dat uw huisdier een niet goed functionerend orgaan heeft.

de dierenartsen van onze kliniek

Anesthesie is voor elk dier verschillend en wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de waardes van de bloedtest, de leeftijd, het ras en eerdere anesthesie ervaringen met uw huisdier. We beperken de hoeveelheid anesthesie zonder de pijnbestrijding te verminderen. Pijn medicatie en antibiotica worden altijd voorafgaand aan de operatie toegediend zodat ze direct al werkzaam zijn.

De tijd dat uw huisdier onder narcose is wordt ook gereduceerd door ons getrainde team dat gebruik maakt van de meest up-to-date instrumenten. Doordat we deze instrumenten gebruiken, kunnen we de tijd van de operatie tot wel 50% verminderen.

De tijd dat uw dier onder anesthesie is wordt hij/zij continu in de gaten gehouden door getrainde assistentes, een ECG apparaat, het beademingsapparaat en de capnograaf. Ook krijgen alle dieren tijdens de operatie via een infuus intraveneuze vloeistoffen toegediend om de bloeddruk op peil te houden en om in noodsituaties direct medicatie toe te kunnen dienen. Verder houden wij de lichaamstemperatuur tijdens de operatie goed in de gaten, omdat hypothermie (ook wel onderkoeling genoemd) een groot risico is tijdens de operaties. Wij voorzien uw huisdier daarom tijdens de operatie van een speciale warmte mat. Ook na de operatie zullen zij onder een warme lamp weer lekker bij kunnen komen.

Terug naar Operaties